Služby – daňová evidence

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

  • Peněžní deník
  • Kniha závazků a pohledávek
  • Evidence hmotného a nehmotného majetku
  • Evidence DPH; záznamní povinnost
  • Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
  • Zastupování klienta před finančním úřadem
  • Daňové poradenství a sestavení daňových přiznání

Cena se vždy odvíjí od množství dokladů, náročnosti práce, spolupráce klienta s účetní firmou, pravidelnost předává dokladů apod.