Služby – účetnictví

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

  • Vedení zákonem předepsaných účetních knih
  • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
  • Evidence DPH, záznamní povinnost
  • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
  • Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky, vnitřní firemní směrnice
  • Zastupování klienta u finančního úřadu
  • Rekonstrukce účetnictví předešlých období
  • Kompletní daňové poradenství a daňová přiznání

Cena za účetní položku (pokud není dohodnut paušál) je Kč 20,00. Cena se vždy odvíjí od množství dokladů, náročnosti práce, spolupráce klienta s účetní firmou, pravidelnost předává dokladů apod.