Služby – daňová přiznání

Silniční daň (do 3 aut) – Kč 500,00 (za každé další auto Kč 150,00)

Vyúčtování zálohové daně ze mzdy – od Kč 500,00

Vyúčtování srážkové daně ze mzdy – od Kč 500,00

DP daně z příjmu fyzických osob – od Kč 1 000,00 (včetně přehledů)

DP daně z příjmu nepodnikající fyzické osoby – od Kč 500,00 (s přílohami – úroky z hypoték, penzijní připojištění, dary apod.)

DP daně z příjmu právnické osoby – od Kč  2 000,00 (včetně příloh)